Wolontariat

Z inicjatywy pracowników sieci Mediaexpert, przy wsparciu finansowym i merytorycznym Fundacji Mediaexpert WŁĄCZ SIĘ narodziła się inicjatywa WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO, czyli powolnego procesu budowania świadomości, zaufania, zaangażowania, by efektywnie i z satysfakcją pomagać innym. Wolontariusze biorąc udział w projekcie czują się potrzebni i widzą głębszy sens tego, co robią. Nawiązują nowe i ciekawe relacje z Beneficjentami, poznają i integrują się efektywniej w grupie, dzięki czemu łatwiej realizują wspólne działania na polu zawodowym, zwiększają swoje zadowolenie i satysfakcję z pracy, a tym samym motywację do codziennych obowiązków. Poprzez tego typu doświadczenia, w działaniu na rzecz innych ludzi, kształtują swoje umiejętności społeczne i interpersonalne. Uczestnicy Wolontariatu przełamują negatywne stereotypy oraz wzmacniają więź emocjonalne z firmą, z zespołem i przede wszystkim z innymi ludźmi.

Każdego roku rusza kolejna edycja tej akcji, ogłoszona w formie Konkursu, ma na celu wspieranie przez firmę działalności prospołecznej pracowników, którzy poświęcając swój wolny czas oraz wykorzystując swoje umiejętności, świadczą różnego rodzaju prace i usługi na rzecz wybranych przez siebie podmiotów. Formą wsparcia jest dofinansowanie, dzięki któremu pracownicy mogą realizować swoje projekty i zamierzenia.

Program ma formę konkursu, w którym zespoły złożone z dowolnej liczby pracowników Mediaexpert przygotowują projekt wolontariacki na rzecz lokalnej społeczności. Komisja Konkursowa w wyłonieniu zwycięzcy bierze pod uwagę  wiele aspektów m.in.: wkład pracy własnej, liczbę zaangażowanych pracowników, pomysł i cel projektu oraz przewidywany efekt końcowy. Zwycięska załoga uzyska STATUETKĘ, tytuł ZWYCIĘZCA WOLONTARIATU oraz NAGRODĘ NIESPODZIANKĘ od Fundatora Fundacji dla najlepszej Ekipy Wolontariuszy.


Wolontariat 2022

I i II Turniej Piłki Nożnej dla Marka Buzały z ME Żnin

21 i 28 maja 2022 odbył się Turniej charytatywny piłki nożnej połączony ze zbiórką pieniężną pod hasłem “Pomoc dla Marka”. Organizatorami wydarzenia byli Wolontariuszki i Wolontariusze Fundacji – pracownicy Media Expert, a prywatnie Koledzy i Koleżanki Marka. Ludzie o wielkich sercach ❤️

Podczas turniejów dla uczestników był grill, malowanie twarzy dla dzieci, tatuaże, przejazd motocyklem, „dmuchańce”, chodząca maskotka i poczęstunek.

Więcej o Marku znajdziecie na stronie zbiórki 🌼

I Turniej piłki nożnej w Żninie – 21.05.2022
II Turniej piłki nożnej w Żninie – 28.05.2022

Wolontariat 2021

Fundacja Mediaexpert “włącz się” zaprasza wszystkich chętnych do udziału w wolontariacie na rzecz naszej organizacji. Wszystkie osoby, które chciałyby poświęcić swój wolny czas dla potrzebujących, zachęcamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego na portalu TOL (zakładka moje biuro_ wnioski fundacji). Szczególnie Zapraszamy Koleżanki i Kolegów z Media Expert do czynnego zaangażowania się w działania Fundacji w ramach Wolontariatu Pracowniczego.