Wolontariat

Z inicjatywy pracowników sieci Mediaexpert, przy wsparciu finansowym i merytorycznym Fundacji Mediaexpert WŁĄCZ SIĘ narodziła się inicjatywa WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO, czyli powolnego procesu budowania świadomości, zaufania, zaangażowania, by efektywnie i z satysfakcją pomagać innym. Wolontariusze biorąc udział w projekcie czują się potrzebni i widzą głębszy sens tego, co robią. Nawiązują nowe i ciekawe relacje z Beneficjentami, poznają i integrują się efektywniej w grupie, dzięki czemu łatwiej realizują wspólne działania na polu zawodowym, zwiększają swoje zadowolenie i satysfakcję z pracy, a tym samym motywację do codziennych obowiązków. Poprzez tego typu doświadczenia, w działaniu na rzecz innych ludzi, kształtują swoje umiejętności społeczne i interpersonalne. Uczestnicy Wolontariatu przełamują negatywne stereotypy oraz wzmacniają więź emocjonalne z firmą, z zespołem i przede wszystkim z innymi ludźmi.

Każdego roku rusza kolejna edycja tej akcji, ogłoszona w formie Konkursu, ma na celu wspieranie przez firmę działalności prospołecznej pracowników, którzy poświęcając swój wolny czas oraz wykorzystując swoje umiejętności, świadczą różnego rodzaju prace i usługi na rzecz wybranych przez siebie podmiotów. Formą wsparcia jest dofinansowanie, dzięki któremu pracownicy mogą realizować swoje projekty i zamierzenia. Zapraszamy pracowników Mediaexpert do złożenia wniosku na TOL (LINK)

Program ma formę konkursu, w którym zespoły złożone z dowolnej liczby pracowników Mediaexpert przygotowują projekt wolontariacki na rzecz lokalnej społeczności. Komisja Konkursowa w wyłonieniu zwycięzcy bierze pod uwagę  wiele aspektów m.in.: wkład pracy własnej, liczbę zaangażowanych pracowników, pomysł i cel projektu oraz przewidywany efekt końcowy. Zwycięska załoga uzyska STATUETKĘ, tytuł ZWYCIĘZCA WOLONTARIATU oraz NAGRODĘ NIESPODZIANKĘ od Fundatora Fundacji dla najlepszej Ekipy Wolontariuszy.

Fundacja Mediaexpert “włącz się” zaprasza wszystkich chętnych do udziału w wolontariacie na rzecz naszej organizacji. Wszystkie osoby, które chciałyby poświęcić swój wolny czas dla potrzebujących, zachęcamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego na portalu TOL (zakładka moje biuro_ wnioski fundacji). Szczególnie Zapraszamy Koleżanki i Kolegów z Media Expert do czynnego zaangażowania się w działania Fundacji w ramach Wolontariatu Pracowniczego.