Polityka prywatności

ZASADY OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH na https://fundacjame.pl/

 1. KIM JESTEŚMY?

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja MEDIAEXPERT „Włącz się”, ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów).

Jeżeli chciałbyś się z nami skontaktować, wystarczy, że napiszesz do nas mail na adres fundacja@fundacjawlaczsie.pl lub prześlesz list na adres: Fundacja MEDIAEXPERT „Włącz się”, ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów z dopiskiem „Dane osobowe”.

 

 1. W JAKI SPOSÓB I W JAKIM CELU ZBIERAMY TWOJE DANE OSOBOWE? 

 

Dane zbieramy bezpośrednio od Ciebie. Podanie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach (wskazujemy, które dane są obowiązkowe) ich niepodanie uniemożliwi skorzystanie z określonych opcji, np. wpłata darowizny.

Na stronie dostępny jest formularz kontaktowy, z którego możesz skorzystać, jeżeli chcesz nam zadać pytanie lub zgłosić określony problem. Jeśli nie podasz nam danych wymaganych w celu przesłania formularza, to nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoją wiadomość. Możesz nam opcjonalnie podać również inne dane, aby ułatwić i przyspieszyć udzielenie satysfakcjonującej Cię odpowiedzi.

Ponadto, za pośrednictwem naszej strony internetowej możesz przekazać darowiznę na wybrany przez siebie cel wspierając tym samym naszą Fundację. Twoje dane osobowe przetwarzamy po to, aby umożliwić Ci wspieranie prowadzonych przez nas zbiórek charytatywnych,  po to aby informować Cię o losach wspartej zbiórki,  a także w celu powiadomienia innych użytkowników o Twojej wpłacie (jeśli nie zaznaczysz, że jesteś anonimowym darczyńcom).

 

 1. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

 

Dane osobowe podane w związku z przesłaniem formularza kontaktowego przetwarzamy dlatego, że mamy prawnie uzasadniony interes w tym, aby udzielać naszym klientom i użytkownikom pełnych informacji o naszej ofercie i zapewniać im pozytywnych doświadczeń z naszą stroną.

Dane podane w związku ze wsparciem zbiórki przetwarzamy dlatego, że jest to niezbędne do wykonania umowy darowizny oraz dlatego, że ciąży na nas obowiązek prawny związany m.in. prowadzeniem wymaganej księgowej i podatkowej.

Ponadto, Twoje dane umieścimy na liście darczyńców, jeśli nie zaznaczysz, że chcesz pozostać anonimowy.

 

 1. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

 

Jeśli zadałeś nam pytanie Twoje dane przechowujemy przez czas niezbędny dla udzielenia niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi. Dzięki przechowywaniu Twoich danych, możemy w możliwie najlepszy sposób odpowiedzieć na Twoje pytanie.

Dane dotyczące dokonanej darowizny przechowujemy tak długo, jak długo aktywna jest zbiórka na konkretny cel.

Po ww. okresach dane przechowujemy dlatego, że zobowiązują nas do tego przepisy prawa (np. przepisy podatkowe) oraz dlatego, że nie minął jeszcze okres przedawnienia roszczeń.

 

 1. KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH? KIEDY DZIAŁAMY W IMIENIU INNYCH ADMINISTRATORÓW DANYCH OSOBOWYCH?

 

Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne dla naszego rozwoju i ulepszania naszej oferty. Są to zawsze podmioty wyspecjalizowane w danej dziedzinie, które świadczą dla nas profesjonalne usługi wspierające sprzedaż marki, której dotyczy ta strona. Rodzaje podmiotów, którym możemy ujawniać Twoje dane to:

 • firmy świadczące dla nas usługi IT – dzięki temu możemy m. in. utrzymywać oprogramowania służące do prowadzenia naszej strony;
 • podmioty pośredniczące w realizacji płatności – dzięki temu możesz zrealizować płatność za zakupy w naszych sklepach.

W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

 

 1. JAKIE MASZ PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

 

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych i zasad ich ochrony;
 • prawo do sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail fundacja@fundacjawlaczsie.pl lub pisząc na adres Fundacja MEDIAEXPERT „Włącz się”, ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów z dopiskiem „Dane osobowe”.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru na wskazany powyżej adres.

 

 1. CZYM JEST PRAWO DO SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

 

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw możesz zgłosić wówczas, gdy ze względu na Twoją szczególną sytuację nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu wynikającym z naszych prawnie uzasadnionych interesów.

Jeśli zgłosisz swój sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać danych w celu, którego dotyczy Twój sprzeciw. Pamiętaj jednak, że w niektórych sytuacjach możemy mieć ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania Twoich danych, które będą miały pierwszeństwo wobec Twoich interesów, praw i wolności. W niektórych sytuacjach przetwarzanie Twoich danych może być również niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W takich przypadkach nie będziemy mogli uwzględnić Twojego sprzeciwu.

Sprzeciw możesz zgłosić na adres e-mail  fundacja@fundacjawlaczsie.pl lub pisząc na adres Fundacja MEDIAEXPERT „Włącz się”, ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów z dopiskiem „Dane osobowe”.

 

 1. CZY TWOJE DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE POZA TERYTORIUM EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)?

 

Przy prowadzeniu naszej strony internetowej korzystamy z narzędzi dostarczanych przez podmioty zewnętrzne, a niektórzy z naszych dostawców mogą przekazywać Twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Przekazywania informacji poza Europejski Obszar Gospodarczy, może się odbywać wyłącznie w ramach procedur wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych, a więc:

 • do takich krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że zapewniają one odpowiedni stopień ochrony, albo
 • w razie braku ww. decyzji – po zapewnieniu odpowiednich zabezpieczeń, i pod warunkiem, że obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej, np. na podstawie zawarcia z podmiotem, do którego dane mają zostać przekazane standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, wyposażonych w dodatkowe środki zabezpieczające – o ile będzie to konieczne.

Szczegółowe informacje na temat stosowanych zabezpieczeń można uzyskać poprzez kontakt z administratorem z użyciem danych kontaktowych podanych w pkt 1.

Partner główny Fundacji