Przekaż swój 1,5% KRS 0000429316

Przekaż swój 1,5% KRS 0000429316

Jak możesz przekazać 1,5% podatku dla Fundacji i jej podopiecznych?

Przekaż swój 1,5% KRS 0000429316

Jak możesz przekazać 1,5% podatku dla Fundacji i jej podopiecznych?

Jak możesz przekazać nam swój 1,5%?

Wybierz jeden ze sposobów rozliczenia:

1. Pobierz program e-pity*

Pobierz program e-pity i w pole KRS wpisz dane naszej Fundacji.

*Wersja do pobrania dla systemu MS Windows.

POBIERZ PROGRAM E-PITY
2. Uruchom PIT online*

Rozliczyć swój PIT online w kreatorze, który automatycznie wypełnia KRS naszej Fundacji.

*Wersja on-line uruchamiana w przeglądarce.

Uruchom PIT online
3. Wypełnij swój PIT ręcznie

Rozliczając roczny PIT uzupełnij dane w sposób pokazany po kliknięciu przycisku.

Program e-pity. Copyright 2022-2023 e-file sp. z o.o. sp. k.

Pamiętaj! Jeśli chcesz przekazać 1,5% konkretnemu Podopiecznemu Fundacji, musisz wpisać w polu “Cel szczegółowy 1,5%” imię i nazwisko osoby, której chcesz pomóc.

Wypełniając PIT wspierasz Podopiecznych Fundacji MEDIAEXPERT Włącz się, będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, z powodu choroby lub innych czynników niezależnych. Pomagasz dzieciom z Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych oraz z Rodzin Zastępczych. Wspierasz również działalność Fundacji i pomagasz w realizacji jej kolejnych szczytnych celów.

Cele statutowe Fundacji

Fundacja realizuje swój cel poprzez:

Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci i dorosłych, ochrony zdrowia oraz ratowania życia, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym.

Udzielanie pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie promowania i szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp, w tym wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, a także osób nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych.