O fundacji

O fundacji

Włącz swe serce, bo razem możemy więcej.

O fundacji

Włącz swe serce, bo razem możemy więcej.

Kim jesteśmy?

Fundacja MEDIAEXEPERT “Włącz się”, powstała w 2012 roku z potrzeby serca i chęci niesienia pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej. Jest wspólnym dziełem pracowników TERG S.A. i założycielki firmy Pani Teresy Grzebity.

Nadrzędnym celem Fundacji jest budowanie wśród naszych pracowników uniwersalnych wartości i solidarności społecznej. Każdego dnia staramy się polepszać jakość życia naszych podopiecznych. Fundacja działa przede wszystkim dla pracownic i pracowników TERG S.A. i spółek grupy Media Expert.

Misja i zakres pomocy Fundacji

Misja i zakres pomocy Fundacji

Fundacja MEDIAEXPERT „Włącz się” wspiera osoby szczególnie pokrzywdzonym przez los. Koncentrujemy się na wparciu ludzi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Nastawiamy się na realne potrzeby naszych podopiecznych, ich rodzin, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, których bardzo mocno wspieramy od wielu lat.

Fundacja koncentruje swoje wysiłki na pomocy finansowej oraz rzeczowej, wsparciu merytorycznym i technicznym w organizacji zbiórek, festynów, pikników charytatywnych. W pierwszej kolejności otaczamy opieką osoby zatrudnione w sieci Media Expert i ich najbliższych. Reagujemy na potrzeby jednostek lokalnych a także wspieramy instytucje krajowe.

Misją Fundacji MEDIAEXPERT Włącz się, jest upowszechnianie pozytywnych postaw i wzorców obywatelskich oraz podejmowanie działań podnoszących świadomość i wrażliwość społeczną, które zwiększają zaangażowanie w czynienie dobra i niesienie pomocy.

Cele statutowe Fundacji

Cele statutowe Fundacji

Celami Fundacji są:

Pomoc finansową i rzeczową dla dzieci i dorosłych szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

Organizowanie akcji pomocy również z udziałem innych podmiotów.

Organizowanie, wspieranie i finansowanie różnych form imprez kulturalnych, charytatywnych, artystycznych oraz rekreacyjno-sportowych na rzecz realizacji celów Fundacji.

Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność w zakresie ratowania zdrowia lub życia, jak również domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zdrowia, edukacji, opieki oraz wychowania dzieci i młodzieży.

Realizacja misji i celów Fundacji

Realizacja misji i celów Fundacji

Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci i dorosłych, ochrony zdrowia oraz ratowania życia, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym.

Udzielanie pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie promowania i szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp, w tym wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, a także osób nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych.

Sprawozdania Fundacji

Sprawozdania finansowe i merytoryczne

Wszystkie sprawozdania Fundacji MEDIAEXPERT „Włącz się” są publicznie dostępne w bazie sprawozdań Organizacji Pożytku Publicznego na stronie Narodowego Instytutu Wolności

Misją Fundacji MEDIAEXPERT Włącz się, jest upowszechnianie pozytywnych postaw i wzorców obywatelskich oraz podejmowanie działań podnoszących świadomość i wrażliwość społeczną, które zwiększają zaangażowanie w czynienie dobra i niesienie pomocy.

Partner główny Fundacji

Szanujemy Twoją prywatność!
Witamy! Stosujemy pliki cookie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu. Możemy również wykorzystywać pliki cookie by dopasować stronę do Twoich preferencji. Korzystanie z preferencyjnych plików cookie wymaga zgody, którą możesz wyrazić, klikając „Akceptuj wszystkie”. Jeżeli chcesz dostosować swoje zgody dla nas i naszych partnerów, kliknij „Zarządzaj plikami cookies”. Wyrażoną zgodę możesz wycofać w każdym momencie, zmieniając wybrane ustawienia.
Zobacz więcej