„MŁODZI ODKRYWCY POSZUKIWANI” – KONKURS Z OKAZJI DNIA DZIECKA

Uwaga! Konkurs plastyczny z okazji DNIA DZIECKA!

 Nagroda główna – KONSOLA XBOX 360+ KINECK +Gry – 500 GB CZEKA!!!

Fundacja Włącz się ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci pracowników Terg SA.

Konkurs trwa od 07 maja do 07 czerwca. Tematem prac jest:

„Młodzi odkrywcy”– czyli prace obrazujące to,  w jaki sposób dzieci wyobrażają sobie sprzęty codziennego użytku tj. komputer, laptop, smartfon, tablet, żelazko, pralka – za kilka, kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat. Jakie ich zdaniem będą posiadały funkcje i zadania, jak będą wyglądały w przyszłości. Co nasze pociechy skonstruowałyby w przyszłości, czego brakuje ich zdaniem w naszych domach?!

Prace konkursowe, wykonane dowolną techniką – nie tylko plastyczną  ( mile widziane również opisy w formie wiersza, piosenki lub rymowanki!!!) należy nadsyłać na adres Fundacji:

Fundacja Włącz się,  ul. Za Dworcem 1 d, 77-400 Złotów,

 z dopiskiem „Konkurs Młodzi odkrywcy poszukiwani”

w zamkniętych kopertach z czytelnym opisem i danymi kontaktowymi oraz nazwą pracy, nadsyłać pocztą wewnętrzną na ten sam adres lub oddawać osobiście na recepcję.

Skrócony Regulamin konkursu:

Udział w konkursie mogą brać tylko dzieci pracowników Terg SA po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego: formularz-zgłoszeniowy-Konkurs-DZIEŃ DZIECKA 2015Termin ostateczny oddania prac to 7 czerwiec 2015 r.Zarząd Fundacji powoła Komisję Konkursową.Laureaci zostaną nagrodzeni. Za I miejsce – konsola Xbox360+ Kinect+ gry, II nagroda smartfon, III nagroda – tablet . Pozostałe nagrody pozostają do ustalenia przez Komisje konkursową jeśli uzna za stosowne przyznanie ich.Konkurs zostanie rozwiązany do 15. 06. 2012 r. a jego wyniki zostaną ogłoszone m.in. na stronie www.fundacjawlaczsie.pl. dnia 16.czerwca.  Prace zostaną także opublikowane.Autor pracy i Jego opiekun nie będą czerpać korzyści finansowych z faktu publikacji jego pracy.Biorąc udział w konkursie akceptuje się jego warunki.

formularz-zgłoszeniowy-Konkurs-DZIEŃ DZIECKA 2015

Pełny regulamin i opis konkursu można znaleźć klikając w poniższy link:

Regulamin-Konkursu-Plastycznego-Fundacja-Włącz-Się-dzień dziecka 2015