Zasady przekazywania darowizn – regulamin

Darczyńcą Fundacji Mediaexpert Włącz Się może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Darowiznę można przekazać przelewem lub za pośrednictwem wpłaty w banku lub na poczcie na rachunek bankowy fundacji, w tytule wpisując „Darowizna na cele statutowe”, oraz, jeżeli ktoś wyrazi taką chęć – adres e-mail, by pozostać z nami w stałym kontakcie. Darowiznę można również przekazać za pomocą e-przelewu za pośrednictwem PayU.

Przekazanie darowizny jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

 1. Strona internetowa www.fundacjame.pl jest prowadzona przez: Fundację Mediaexpert „Włącz się” 77-400 Złotów, ul. Za Dworcem 1d , tel: 672650019 e-mail: fundacja@fundacjawlaczsie.pl NIP: 7671696920, REGON: 302180333, KRS: 0000429316
 2. Zawarcie umowy następuje z chwilą przekazania darowizny przez Darczyńcę. Realizacja przekazania darowizny przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty Darczyńcy na koncie Fundacji. W przypadku płatności przelewem elektronicznym liczy się chwila uzyskania pozytywnej autoryzacji.
 3. Darczyńca ma do wyboru następujące formy płatności:
  a) przelew – płatność następuje przelewem na rachunek Fundacji, tutaj znajdziesz więcej szczegółów
  b) przelewy elektroniczne obsługiwane przez system PayU.
  Jeżeli podczas dokonywania płatności pojawią się problemy – prosimy o kontakt z Fundacją.
 4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatności Fundacji
 5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązujący prawem Fundacji deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 6. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńcy w na stronie internetowej Fundacji.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.