Podsumowanie Akcji „Co w ferie…? Aktywnie i ciekawie podczas ferii!”

Pierwszy tydzień ferii upłynął aktywnie i sportowo dla wychowanków rodzinnych domów dziecka z Okonka oraz Zakrzewa. Nasza Fundacja, jak już wiecie, przystąpiła do konkursu grantowego „Bank Dziecięcych Uśmiechów” Fundacji Banku Zachodniego WBK i otrzymaliśmy środki finansowe na organizację ferii zimowych.

W ferie zaplanowaliśmy dla dzieci i młodzieży zajęcia na lodowisku oraz basenie. Głównym celem naszego projektu było m.in. wzrost poziomu ogólnej sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, opanowanie podstawowych umiejętności pływackich,  adaptacja do środowiska wodnego i związane z tym pokonywanie negatywnych uczuć występujących niekiedy u dzieci i młodzieży, a także poprawa kondycji i wytrzymałości organizmu.

Dzieci fantastycznie bawiły się na lodowisku, próbując swoich sił w jeździe na łyżwach.Zajęcia na basenie prowadził instruktor Pan Michał Płonka. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał honorowy medal.

Bardzo się cieszymy, że choć troszkę pomogliśmy dzieciakom i że udało się zorganizować te ferie.