KONKURS NA KALENDARZ 2018 - 2 TABLETÓW CZEKA

Konkurs na KALENDARZ 2018 Z Fundacją Włącz Się właśnie ruszył!

TEMAT: „Moje urodziny – radość całej Rodziny”

Do wygrania:

12 TABLETÓW

oraz nagrody wyróżnienia w formie niespodzianki!!!

Udział w Konkursie polega na wykonaniu indywidualnie przez uczestnika pracy plastycznej. Forma pracy to rysunek lub praca malarska w orientacji poziomej na formacie A4 lub A3 dowolną techniką.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest umieszczenie na pracy konkursowej logotypu Fundacji Włącz Się oraz firmy Mediaexpert (np. na żaglówce, parasolce, czapce, doniczce, drzewie, balonie, chmurce, torcie itp.)

Mile widziane umieszczenie na rysunkach prototypów sprzętów RTV AGD i innych elektronicznych gadżetów.   

Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z Regulaminem i jego pełna akceptacja.

W Konkursie biorą udział tylko prace, do których załączony będzie wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

TEMATYKA KONKURSU

Tematyką konkursu jest ukazanie przez dzieci wizji swojego dnia urodzin połączonego ze świętowaniem tego dnia z najbliższymi ( z rodziną, przyjaciółmi).

Konkurs ma na celu przedstawienie wyobrażeń dzieci związanych z ich świętem, przeżyciami i ważnymi momentami swojego życia a także popularyzację Fundacji oraz logo firmy Mediaexpert. Jednak przede wszystkim służy to przybliżeniu wiedzy na temat wartości prospołecznych – z naciskiem na wartość jaką jest rodzina.

ZAPASZAMY DZIECI DO LAT 15 DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

NAGRODY

Komisja wyłoni 12 zwycięskich prac, których autorzy otrzymają cenne nagrody – TABLETY

Na zwycięzców czeka niespodzianka w postaci zaznaczenia ich daty urodzin z imieniem w Kalendarzu Fundacji na 2018 rok!!!!

Prace należy nadsyłać od 09 października 2017 roku do 03 listopada 2017 roku na adres siedziby Fundacji: FUNDACJA WŁĄCZ SIĘ ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów lub przekazać w recepcji siedziby, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym zniszczeniem.

Rozstrzygnięcie Konkursu przez Zarząd FUNDACJI WŁĄCZ SIĘ nastąpi do dnia 10 listopada 2017 roku, a ogłoszenie wyników dnia 17 listopada 2017 roku, wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.fundacjawlaczsie.pl oraz na portalu informacyjnym TOL.