Włącz się! Wesprzyj naszą fundację

Fundacja MEDIAEXPERT "Włącz się"

Czas trwania zbiórki: 22.06.2024 - 31.12.2024

Wesprzyj nasze działania statutowe. 

 

Twoja darowizna pomoże nam działać jeszcze skuteczniej!

 

Celami Fundacji są:

- Pomoc finansowa i rzeczowa dla dzieci i dorosłych szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

- Organizowanie akcji pomocy również z udziałem innych podmiotów.

- Organizowanie, wspieranie i finansowanie różnych form imprez kulturalnych, charytatywnych, artystycznych oraz rekreacyjno-sportowych na rzecz realizacji celów Fundacji.

- Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność w zakresie ratowania zdrowia lub życia, jak również domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zdrowia, edukacji, opieki oraz wychowania dzieci i młodzieży.

Wspieram zbiórkę

Zebrano: 6 393,65 zł Potrzeba jeszcze: 3 606,35 zł
Cel: 10 000,00 zł 64%

Wpłaciło: 116 osób

Wybierz kwotę wsparcia (obowiązkowo)
Podaj kwotę wsparcia*

Twój podpis będzie widoczny na liście darczyńców. Możesz podać swoje imię i nazwisko lub pseudonim. Możesz również dokonać wpłaty jako anonimowy darczyńca.

Administratorem danych jest Fundacja MEDIAEXPERT „Włącz się” (ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów), kontakt: fundacja@fundacjawlaczsie.pl. Dane będziemy przetwarzać w celu realizacji wpłaty, powiadomienia Cię o efekcie zbiórki oraz powiadomienia innych użytkowników o Twojej wpłacie (jeśli nie zaznaczysz, że jesteś anonimowym darczyńcą). Masz prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. Tutaj dowiesz się więcej o tym, jak chronimy Twoje dane.