pokazuj

Nowy pokój dla Daniela

5-letni Daniel Walec, nasz podopieczny, który choruje na całościowe zaburzenie rozwojowe będzie miał swój nowy pokoik. Rodzice Daniela chcieliby stworzyć dla synka jak najlepsze warunki dla lepszego rozwoju. Pragną  dostosować i przygotować  pokój chłopca do jego indywidualnych potrzeb, gdzie, w przypadku choroby Daniela, istotny jest dobór mebli, sprzętu, a nawet kolorów ścian.W przygotowaniu pokoiku pomoże Fundacja, która przekazała dla rodziców środki finansowe. Czekamy na efekty wykończenia pokoiku i na pewno przedstawimy zdjęcia.