KONKURS PLASTYCZNY „ZAJĄCZEK WIELKANOCNY”

UWAGA!!!

WIELKANOCNY KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI!

WYGRAJ KONSOLĘ DO GIER XBOXONE 500GB z NAJNOWSZĄ GRĄ FIFA 16

[fifa]

Konkurs trwa od 01 marca do 27 marca 2016.

Tematem prac jest: „ZAJĄCZEK WIELKANOCNY”

Prace plastyczne wykonane dowolną techniką plastyczną należy nadsyłać na adres Fundacji:

Fundacja Włącz się,  ul. Za Dworcem 1 d, 77-400 Złotów 

z dopiskiem „Konkurs wielkanocny”

regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj:

Regulamin Konkursu Plastycznego Fundacja Włącz Się Wielkanoc 2016

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Konkurs Wielkanocny

w zamkniętych kopertach z czytelnym opisem i danymi kontaktowymi oraz nazwą rysunku, nadsyłać pocztą wewnętrzną na ten sam adres lub oddawać osobiście na recepcję.