Wsparcie placówek opiekuńczo – wychowawczych

Niech dzieci będą wolne. Zachęcaj ich do biegania na zewnątrz, gdy pada deszcz. Niech zdejmą buty, gdy znajdą kałużę wody. A gdy trawa łąk będzie mokra od rosy, niech biegną po niej i depczą ją bosymi stopami. Niech odpoczywają spokojnie, gdy drzewo zaprasza ich do spania w swoim cieniu. Niech krzyczą i śmieją się, gdy słońce obudzi ich rano.” (Maria Montessori)

Od początku istnienia Fundacji sukcesywnie wspieramy placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki oświatowe, rodzinne domy dziecka oraz placówki pieczy zastępczej. Tradycją stało się wspieranie dzieci i młodzieży, która z różnych przyczyn zmuszona jest wychowywać się poza domem rodzinnym.

Kochamy sprawiać im radość, kochamy spędzać z nimi czas, uczymy się od nich tak wiele…