Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku,

Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje danych osobowe, w związku z obsługą strony internetowej oraz zbiórek https://fundacjame.pl/ oraz poszczególnych ich funkcjonalności.

KIM JESTEŚMY?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Mediaexpert Włącz się, która ma siedzibę w Złotowie przy ul. Za Dworcem 1D.

Kontakt z nami

Jeżeli chciałbyś się z nami skontaktować, napisz do nas mail na adres fundacja@fundacjawlaczsie.pl lub prześlij list na adres „Fundacja Mediaexpert Włącz się”, ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów z dopiskiem „Moje dane osobowe”.

Dane naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Powołaliśmy zespół odpowiedzialny za sprawowanie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej: Inspektor). Osobą odpowiedzialną za sprawowanie funkcji Inspektora jest (imię i nazwisko). Adres kontaktowy do Inspektora to: fundacja@fundacjawlaczsie.pl.

SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe pozyskujemy przede wszystkim od Ciebie. Podajesz nam swoje dane podczas przesyłania do nas wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego, a także dokonując wpłaty na zbiórkę przeprowadzaną przez Fundację. Dokładne informacje o zakresie przetwarzanych danych znajdziesz w części „W jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe”.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Prowadzenie serwisu www.FUNDACJAME.pl

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności naszego serwisu.

W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie

 1. imię i nazwisko
 2. adres e-mail
 3. numer telefonu
 4. kwota, którą wsparłeś/wsparłaś zbiórkę prowadzoną przez Fundację
 5. informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z naszych serwisów (jeżeli wyrazisz zgodę na pliki cookies*)
 6. numer IP, z którego komunikujesz się z naszym serwisem
 7. informacje o urządzeniu, z którego korzystasz odwiedzając naszą stronę, w tym o jego ustawieniu (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu)
 8. historia Twojej komunikacji z nami
 9. dodatkowe informacje o sobie, które mogłeś zawrzeć w korespondencji z nami.

* CZYM SĄ PLIKI COOKIES ?

To niewielkie pliki tekstowe powszechnie stosowane w sieci Internet, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym. Możesz samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki (możliwość ustawienia akceptacji lub blokady plików cookies). Zablokowanie plików cookies może wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się/zalogowania się na swoje konto w serwisie lub/i brak możliwości dokonania zakupu.

Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:

 • prezentacja treści – zabezpieczenie przez wyświetlaniem użytkownikowi ponownie tych samych treści,
 • obsługa formularzy – zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www),
 • statystyka – budowanie anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych jest zależna od tego w jakim celu je przetwarzamy.
I tak:

 1. dane związane z odpowiedzią na wiadomość przesłaną do nas przez formularz kontaktowy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody – przesłanie do nas wiadomości poprzez formularz kontaktowy traktujemy jako wyraźne działanie potwierdzające chęć przetwarzania Twoich danych w ww. celu;
 2. dane związane z Twoją wpłatą na zbiórkę prowadzoną przez Fundację przetwarzamy na podstawie Twojej zgody – podanie nam danych do dokonania transakcji płatniczej traktujemy jako wyraźne działanie potwierdzające chęć przetwarzania Twoich danych w ww. celu;
 3. dane dotyczące korzystania przez Ciebie ze strony serwisu, które uzyskujemy za pośrednictwem tzw. plików cookies przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 Prawa telekomunikacyjnego.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych, jednak nie dłużej niż 5 lat od ich zebrania.

KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne w celu zapewnienia funkcjonalności naszego serwisu. Nie sprzedajemy Twoich danych ani nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim. Twoje dane osobowe możemy przekazać naszym partnerom – firmom świadczącym dla nas usługi informatyczne i zapewniają nam oprogramowanie do prowadzenia serwisu.

Przekazujemy naszym partnerom tylko te dane, które są niezbędne. Chcielibyśmy, abyś wiedział, że tam, gdzie to możliwe stosujemy narzędzia anonimizacji lub pseudonimizacji, czyli takie działania, dzięki którym dla naszych partnerów pozostajesz niemożliwy do zidentyfikowania, ale Fundacja cały czas posiada Twoje dane.

W przypadku realizacji transakcji płatniczych, w związku z realizowanymi przez Ciebie wpłatami na zbiórki przeprowadzane przez Fundację, Twoje dane osobowe niezbędne dla zrealizowania płatności udostępniamy podmiotowi pośredniczącemu w realizacji płatności – PayU S.A.

W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

Mamy na uwadze następujące reguły, którymi kierujemy się przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych:

 1. Reguła adekwatności
  Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania; dla każdego procesu przeprowadziliśmy analizę spełnienia tej reguły.
 2. Reguła transparentności
  Powinieneś mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z Twoimi danymi. Niniejszy dokument, w którym staramy się udzielić Tobie pełnej informacji o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest jej przejawem.
 3. Reguła prawidłowości
  Staramy się, aby Twoje dane osobowe w naszych systemach były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli stwierdzisz, że w jakimś obszarze Twoje dane osobowe nie zostały przez nas zaktualizowane lub są błędne, proszę skontaktuj się z nami pod adresem fundacja@fundacjawlaczsie.pl.
 4. Reguła integralności i poufności
  Stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność Twoich danych osobowych. Cały czas je usprawniamy, wraz ze zmieniającym się otoczeniem i postępem technologicznym. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do Twoich danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą Twoich danych.
 5. Reguła rozliczalności
  Chcemy móc rozliczyć się z każdego naszego działania na danych osobowych, tak abyśmy w razie Twojego zapytania, mogli udzielić Ci pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego jakie działania realizowaliśmy na Twoich danych.

JAKIE ZGODY ZBIERAMY?

Jeżeli wyraziłeś zgodę, masz prawo wycofać ją w dowolnej chwili pisząc mail na adres fundacja@fundacjawlaczsie.pl lub listownie na Fundacja Mediaexpert Włącz się ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów z dopiskiem „Dane osobowe”.

Pamiętaj, że od chwili wycofania przez Ciebie zgody może minąć określony czas, zanim zgłoszenie zostanie przyjęte do systemu, a wszystkie bazy danych się zsynchronizują. Podejmiemy starania, aby te działania odbyły się bez zbędnej zwłoki, ale w żadnym przypadku nie może to trwać dłużej niż jeden miesiąc.

Pamiętaj, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

JAKIE MASZ PRAWA?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będziesz tych praw nadużywał (np. nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji.

Twoje prawa obejmują:

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
  To prawo oznacza, że możesz poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje jakie mamy o Tobie i przesłali je do Ciebie w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. XLSX, DOCX itp.).
 2. Prawo do poprawiania danych
  Jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo poprosić nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim przypadku mamy prawo poprosić Ciebie o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych.
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  Jeżeli pomimo zastosowania się przez nas do reguły adekwatności, o której piszemy w części „W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe”, uznasz że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych, masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo, lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy, przychylimy się do Twojego żądania.
 4. Prawo do żądania usunięcia danych
  Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza Twoje prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania Twoich danych (np. obowiązek zapewnienia rozliczalności naszych działań). W każdym przypadku jednak usuniemy Twoje dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam gdzie nie jest to możliwe zapewnimy ich pseudonimizację (co oznacza brak możliwości zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą bez odpowiedniego klucza powiązań), dzięki czemu Twoje dane, które musimy zachować zgodnie z obowiązującym prawem, będą dostępne wyłącznie dla bardzo ograniczonego kręgu osób w naszej organizacji.
 5. Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych
  Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych możesz poprosić nas, abyśmy wyeksportowali dane, które nam podałeś w toku wszystkich naszych kontaktów i całej współpracy do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail fundacja@fundacjawlaczsie.pl lub pisząc na adres Fundacja Mediaexpert Włącz się, ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, z dopiskiem „Dane osobowe”.

Na te dane lub na adres naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (fundacja@fundacjawlaczsie.pl) może pisać również wówczas, gdy jakieś działanie lub sytuacja z którą się spotkasz będzie budziła Twoje obawy, czy na pewno jest zgodna z przepisami, czy nie narusza przypadkiem Twoich praw lub wolności. W takim przypadku odpowiemy na Twoje pytania i wątpliwości oraz niezwłocznie zaadresujemy dane zagadnienie.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

CZYM JEST PRAWO DO SPRZECIWU?

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu składasz wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw.

Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres e-mail fundacja@fundacjawlaczsie.pl lub pisząc na adres Fundacja Mediaexpert Włącz się, ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, z dopiskiem „Dane osobowe”.