pokazuj

KONKURS WIELKANOCNY DLA DZIECI

KOLEJNA EDYCJA KONKURSU Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH!

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI!

„ Kartka Wielkanocna dla Starszych i Samotnych”WYGRAJ NOTEBOOKA ACER Fundacja Włącz Się ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci pracowników Terg SA.Konkurs trwa od 10 marca do 03 kwietnia 2017. 

Tematem prac jest:

“KARTKA POCZTOWA O TEMATYCE WIELKANOCNEJ WYKONANA DLA OSOBY STARSZEJ LUB SAMOTNEJ”

Mile widziane życzenia na odwrocie pracy w formie wierszyka lub rymowanki związane z firmą MEDIAEXPERT i FUNDACJĄ WŁĄCZ SIĘ

Prace plastyczne wykonane dowolną techniką plastycznąW FORMACIE NIE WIĘKSZYM NIŻ A4 należy nadsyłać na adres Fundacji: 

Fundacja Włącz się,  ul. Za Dworcem 1 d, 77-400 Złotów  dopiskiem „Konkurs wielkanocny”w zamkniętych kopertach z czytelnym opisem i danymi kontaktowymi oraz nazwą rysunku, nadsyłać pocztą wewnętrzną na ten sam adres lub oddawać osobiście na recepcję.  Skrócony Regulamin konkursu:1.    Udział w konkursie mogą brać tylko dzieci pracowników Terg SA 2.    Termin ostateczny oddania prac to  03. Kwiecień 2017 r. 3.    Komisja przyzna I, II i III miejsce, wyróżnienia specjalne i inne nagrody. Za I miejsce NOTEBOOK ACER, 2 i 3 miejsce – TABLETY,  wyróżnienia I INNE to niespodzianki.

Pozostałe nagrody pozostają do ustalenia przez Komisje konkursową.  

4.    Konkurs zostanie rozwiązany do 10.04.2017 r. a jego wyniki zostaną ogłoszone m.in. na stronie www.fundacjawlaczsie.pl.  dnia 13.04.207. Prace będą także opublikowane. 5.    Autor pracy i Jego opiekun nie będą czerpać korzyści finansowych z faktu umieszczenia jego pracy w kalendarzu. 6.    Biorąc udział w konkursie akceptuje się jego warunki.