pokazuj

KONKURS NA KALENDARZ 2017

Uwaga! Konkurs plastyczny!!!

 Nagroda główna – KONSOLA PS4 czeka!!!

Fundacja Włącz się ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci pracowników Terg SA.

Konkurs trwa od  14 października 2016. Tematem prac jest:

„WIOSNA LATO JESIEŃ ZIMA – POMAGAMY CAŁY ROK”

Tematyką konkursu jest ukazanie przez dzieci piękna natury, w trakcie poszczególnych pór roku (wiosna, lato, jesień, zima), połączone z ideą społecznego zaangażowania w pomoc potrzebującym, chorym, cierpiącym.

Pełna treść regulamin  i formularz zgłoszeniowy dostępny na końcu strony w załączniku 

Prace konkursowe, wykonane w formacie A4 lub A3 (płaskie) należy nadsyłać na adres Fundacji:

Fundacja Włącz się,  ul. Za Dworcem 1 d, 77-400 Złotów

Z dopiskiem: Konkurs na Kalendarz 2017

w zamkniętych kopertach z czytelnym opisem i danymi kontaktowymi oraz nazwą pracy, nadsyłać pocztą wewnętrzną na ten sam adres lub oddawać osobiście na recepcję.

Skrócony regulamin

Udział w konkursie mogą brać tylko dzieci pracowników Terg SATermin ostateczny oddania prac to 4 listopad 2016 r.Zarząd Fundacji powoła komisja konkursowa.Laureaci zostaną nagrodzeni. Za I miejsce – konsola PlayStation 4, II miejsce-  nagroda laptop z tabletem, III nagroda – smartfon . Poza tym zostanie wyłonionych dodatkowo 9 najlepszych prac, których autorzy otrzymają nagrody niespodzianki. Dodatkowe nagrody pozostają do ustalenia przez Komisje konkursową jeśli uzna za stosowne przyznanie ich.Konkurs zostanie rozwiązany do 10. 11. 2016 r. a jego wyniki zostaną ogłoszone m.in. na stronie www.fundacjawlaczsie.pl. dnia 16.pdziernika 2016.  Prace zostaną także opublikowane. Najpiękniejsze prace znajdą się w okolicznościowym kalendarzu Fundacji lub firmy Mediaexpert.Autor pracy i Jego opiekun nie będą czerpać korzyści finansowych z faktu umieszczenia jego pracy w kalendarzu.Biorąc udział w konkursie akceptuje się jego warunki