Statut oraz cele fundacji

Głównymi celami fundacji zgodnie z jej statutem są:

  • Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci i dorosłych, ochrony zdrowia oraz ratowania życia, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym.
  • Udzielanie pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
  • Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie promowania i szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp, w tym wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, a także osób nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych.