Zakres pomocy fundacji

NASZA POMOC JEST MOŻLIWA W NASTĘPUJĄCYCH PROBLEMACH NATURY MEDYCZNEJ:

 • leczenie i usuwanie skutków chorób zagrażających życiu, nieuleczalnych lub też uniemożliwiających funkcjonowanie, których leczenie w oparciu o refundację NFZ jest bardzo utrudnione
 • wszelkie zabiegi medyczne, których pozytywny efekt ratuje życie lub przywraca do normalnego funkcjonowania, a których przeprowadzenie nie jest możliwe w systemie refundacji NFZ,
 • zabiegi rehabilitacyjne prowadzące do przywrócenia sprawności fizycznej.
 • uzyskanie aparatury podtrzymującej życie, sprzętu rehabilitacyjnego lub sprzętu będącego substytutem funkcjonalnym w przypadku utraty bądź ograniczenia poszczególnych czynności życiowych,
 • uzyskanie urządzeń medycznych, sprzętu okołomedycznego oraz pokrycie niezbędnych, a niemożliwych do sfinansowania w inny sposób,
 • wydatków dla placówek medycznych, opiekuńczych lub organizacji niosących pomoc medyczną lub około medyczną.
 • Pokrycie kosztów pobytu w placówkach przyszpitalnych, zwrot kosztów dojazdu do placówek medycznych.
 • Pokrycie kosztów prywatnych badań lekarskich oraz prywatnych wizyt lekarskich.

NASZA POMOC JEST MOŻLIWA W NASTĘPUJĄCYCH PROBLEMACH POZAMEDYCZNYCH:

 • utrata warunków życia w wyniku wypadków losowych oraz działania czynników naturalnych, w tym katastrof (m.in. pożaru, powodzi, klęsk żywiołowych)
 • utrata warunków życia w wyniku działania osób trzecich, sytuacji społeczno-ekonomicznej lub konkretnych instytucji,
 • niemożność osiągnięcia właściwych standardów edukacji oraz rozwoju osobistego w sytuacji niedostatku środków finansowo-rzeczowych ( wsparcie rzeczowe )
 • niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych w szczególności brak zapewnienia ich dzieciom osieroconym
 • uzyskanie urządzeń, sprzętu oraz niezbędnych, a niemożliwych do sfinansowania w inny sposób, wydatków dla placówek lub organizacji pomocowych, opiekuńczych oraz edukacyjnych.
 • Wsparcie polegające na wpłatach 1% podatku dochodowego na konkretne osoby,

Misją Fundacji Mediaexpert Włącz się jest upowszechnianie pozytywnych postaw i wzorców społecznych, propagujących czynienie dobra w różnych środowiskach społecznych.

Fundacja Mediaexpert włącz się pozyskuje środki finansowe od darczyńców oraz Fundatorów, wśród których jest spółka TERG S.A. i grupa Mediaexpert.

Pobierz regulamin