Zakres pomocy fundacji

NASZA POMOC JEST MOŻLIWA W NASTĘPUJĄCYCH PROBLEMACH NATURY MEDYCZNEJ:

 • leczenie chorób zagrażających życiu, nieuleczalnych lub też uniemożliwiających funkcjonowanie,
 • wszelkie zabiegi medyczne, których pozytywny efekt ratuje życie lub przywraca do normalnego funkcjonowania,
 • zabiegi rehabilitacyjne prowadzące do przywrócenia sprawności fizycznej,
 • uzyskanie aparatury podtrzymującej życie, sprzętu rehabilitacyjnego lub sprzętu będącego substytutem funkcjonalnym w przypadku utraty bądź ograniczenia poszczególnych czynności życiowych,
 • uzyskanie urządzeń medycznych oraz sprzętu okołomedycznego,
 • wydatków dla placówek medycznych, opiekuńczych lub organizacji niosących pomoc medyczną lub około medyczną,
 • pokrycie kosztów pobytu w placówkach przyszpitalnych, zwrot kosztów dojazdu do placówek medycznych,
 • pokrycie kosztów prywatnych badań lekarskich oraz prywatnych wizyt lekarskich.

NASZA POMOC JEST MOŻLIWA W NASTĘPUJĄCYCH PROBLEMACH POZAMEDYCZNYCH:

 • utrata warunków życia w wyniku wypadków losowych oraz działania czynników naturalnych, w tym katastrof (m.in. pożaru, powodzi, klęsk żywiołowych),
 • utrata warunków życia w wyniku działania osób trzecich, sytuacji społeczno-ekonomicznej lub konkretnych instytucji,
 • niemożność osiągnięcia właściwych standardów edukacji oraz rozwoju osobistego w sytuacji niedostatku środków finansowo-rzeczowych (wsparcie rzeczowe),
 • niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, w szczególności brak zapewnienia ich dzieciom osieroconym
 • uzyskanie urządzeń, sprzętu oraz niezbędnych, a niemożliwych do sfinansowania w inny sposób, wydatków dla placówek lub organizacji pomocowych, opiekuńczych oraz edukacyjnych.
 • Wsparcie polegające na wpłatach 1% podatku dochodowego na konkretne osoby,

Misją Fundacji MEDIAEXPERT Włącz się, jest upowszechnianie pozytywnych postaw i wzorców obywatelskich oraz podejmowanie działań podnoszących świadomość i wrażliwość społeczną, które zwiększają zaangażowanie w czynienie dobra i niesienie pomocy.

Pobierz regulamin