Wpłać darowiznę

Osoby zainteresowane wsparciem działalności statutowej Fundacji Mediaexpert Włącz Się mogą dokonać wpłat na poniższe dane bankowe:

Fundacja MEDIAEXPERT “Włącz Się”,ul. Za dworcem 1D, 77-400 Złotów

07 1020 3844 0000 1102 0134 3508

PKO Bank Polski, Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

Koniecznie z dopiskiem “Imię i Nazwisko” osoby, którą chcesz wesprzeć celowo.

UWAGA: Przekazaną kwotę można odliczyć od dochodu:

  • Osoby fizyczne mogą odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu (art.26 ust.1 pkt 9 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych),
  • Osoby prawne mogą odliczyć od dochodu darowizny do wysokości nie przekraczającej 10% uzyskanego dochodu (art.18 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).

Na dowodzie wpłaty lub w jej tytule należy napisać: “Wpłata na cele statutowe fundacji” lub “Darowizna dla fundacji”. Dowód wpłaty należy zachować.

UWAGA!Nie pobieramy prowizji od wpłat darczyńców