Wpłać darowiznę

Osoby zainteresowane wsparciem działalności statutowej Fundacji Mediaexpert Włącz Się mogą dokonać wpłat na poniższe dane bankowe:

Fundacja MEDIAEXPERT “Włącz Się”,ul. Za dworcem 1D, 77-400 Złotów

07 1020 3844 0000 1102 0134 3508

PKO Bank Polski, Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

Koniecznie z dopiskiem “Imię i Nazwisko” osoby, którą chcesz wesprzeć celowo.

UWAGA: Przekazaną kwotę można odliczyć od dochodu:

Darowizny przekazane przez osoby fizyczne lub osoby prawne mogą zostać odliczone od dochodu, co zostało określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odliczeniu podlegają darowizny przekazane na Organizacje, Fundacje, Stowarzyszenia, które posiadają status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) – My taki posiadamy od 2015 roku!

Listę organizacji posiadających status OPP w bieżącym roku można sprawdzić na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności (https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/). Darowizny przekazane przez osoby fizyczne lub osoby prawne mogą zostać odliczone od dochodu, co zostało określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

  • Osoby fizyczne mogą odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu (art.26 ust.1 pkt 9 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych),
  • Osoby prawne mogą odliczyć od dochodu darowizny do wysokości nie przekraczającej 10% uzyskanego dochodu (art.18 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).


Fundacja Mediaexpert Włącz się od roku 2018 posiada status OPP, w związku z tym darowizny przekazane na Fundację oraz Podopiecznych Fundacji posiadających subkonto można odliczyć od podatku.

Odliczenie darowizny odbywa się na podstawie złożenia PIT/0 w przypadku osoby fizyczneji CIT-8 w przypadku osoby prawnej.
Wysokość odliczenia ustala się na podstawie:
– dowodu wpłaty na rachunek bankowy Obdarowanego – w przypadku darowizny pieniężnej (potwierdzenie przelewu),
– dokumentu, na podstawie którego można określić dane Darczyńcy, wartość darowizny oraz oświadczenie Obdarowanego o przyjęciu przedmiotu darowizny – w przypadku darowizny rzeczowej (umowa darowizny + oświadczenie Obdarowanego).

UWAGA!Nie pobieramy prowizji od wpłat darczyńców