pokazuj

UWAGA!!! TWORZYMY KALENDARZ FUNDACJI NA ROK 2016 – KONKURS PLASTYCZNY – NAGRODA GŁÓWNA – NOTEBOOK ASUS

Fundacja Włącz się ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci pracowników Terg SA.

Konkurs trwa od 01 października do 1 listopada. Tematem prac jest:

„POMAGAMY, BO LUBIMY I KOCHAMY!!!”

Prace plastyczne w formacie A4 wykonane dowolną malarską techniką plastyczną należy nadsyłać na adres Fundacji:

Fundacja „Włącz się”,  ul. Za Dworcem 1 d, 77-400 Złotów

w zamkniętych kopertach z czytelnym opisem i danymi kontaktowymi oraz nazwą rysunku, nadsyłać pocztą wewnętrzną na ten sam adres lub oddawać osobiście na recepcji.

Informujemy również, że ze wszystkich nadesłanych prac Komisja wybierze kilkanaście najpiękniejszych, które zostaną opublikowane w Kalendarzu Fundacyjnym na rok 2016 !!!!!!

ŁĄCZNIE ROZDAMY 12 PIĘKNYCH NAGRÓD ORAZ LICZNE NAGRODY WYRÓŻNIENIA

Nagroda główna!!!!!

NOTEBOOK ASUS A555LJ-XO668H !!!!!!!

Tutaj znajdziecie regulamin i zasady konkursu:

Regulamin-Konkursu-Plastycznego-listopad-2015-r

 Poniżej znajduje się link do formularza zgłoszeniowego, będącego warunkiem uczestnictwa w Konkursie:

formularz-zgłoszeniowy-Konkurs listopad 2015