Jak pomagamy?

Fundacja Mediaexpert Włącz Się powstała by pomagać osobom szczególnie pokrzywdzonym przez los. Koncentrujemy się na wparciu ludzi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

Współpracujemy z Rodzinnymi Domami Dziecka (RDD), rodzinami zastępczymi (RZ), instytucjami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Od marca 2019 roku czynnie wspieramy polską służbę zdrowia w walce z Covid-19. Poprawiamy komfort przebywania na oddziałach szpitalnych nie tylko pacjentom ale również medykom.

Fundacja koncentruje swoje wysiłki na pomocy finansowej oraz rzeczowej, wsparciu merytorycznym i techniczne w organizacji zbiórek, festynów, pikników charytatywnych. W pierwszej kolejności otaczamy opieką osoby zatrudnione w sieci Media Expert i ich najbliższych.

Dzięki zaangażowaniu i ofiarności pracowników naszej firmy, realizujących się nie tylko w pracy zawodowej, ale także w działalności społecznej, możemy wspólnie i z powodzeniem realizować projekty wolontariackie. Tutaj znajdziesz szczegóły WOLONTARIAT

Warunkiem uzyskania pomocy przez naszą fundację jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dostarczenie odpowiednich dokumentów potwierdzających aktualną sytuację oraz nakreślających problem danej osoby, placówki, organizacji.

Tutaj znajdziesz więcej informacji na ten temat: zakres i formy wsparcia