Formularz zgłoszeniowy

Wiodącym celem Fundacji Mediaexpert jest udzielanie wsparcia osobom potrzebującym. W pierwszej kolejności rozpatrujemy wnioski pracowników Media Expert. Jeżeli jesteś taką osobą lub masz w swoim otoczeniu kogoś, kto potrzebuje np. rehabilitacji, leków, sprzętu medycznego lub rehabilitacyjnego, jest w ciężkiej sytuacji życiowej lub dotknęła go klęska żywiołowa – przyślij do nas odpowiedni komplet dokumentów.

Fundacja stworzyła system szybkiej i skutecznej reakcji na prośby o pomoc dla pracowników Mediaexpert na portalu TOL.

Przejdź do wnioskowania

Informacje otrzymywane od osób wnioskujących o pomoc dla siebie lub innych, są weryfikowane i rozpatrywane według ustalonych kryteriów, a decyzję w sprawie podejmuje Zarząd Fundacji.

Listę wymaganych dokumentów to:

  • dokumenty medyczne (orzeczenie lekarskie, wypis ze szpitala, zaświadczenie lekarza specjalisty lub lekarza POZ)
  • opis sytuacji ( najlepiej szczegółowy, zawierający przewidywany kosztorys )
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wrażliwych ( dostępna w formularzu na TOL lub )
  • inne dokumenty pozwalające na ocenę indywidualną przypadku (kosztorys, faktura, opinia inne)

W przypadku braku możliwości wnioskowania poprzez TERG online złóż mailowo dokumenty na adres fundacja@fundacjawlaczsie.pl

Gdy nie posiadasz dostępu do platformy TOL powinieneś pobrać dokumenty z zakładki dokumenty do pobrania, wypełnić je i przesłać na adres Fundacji, znajdujący się tutaj.

Regulamin udzielania pomocy przez Fundację Mediaexpert “Włącz Się” pozwoli ci wstępnie zakwalifikować, czy Twój wniosek będzie pozytywnie rozpatrzony. W tym miejscu dowiesz się więcej o szczegółach, zasadach i możliwościach skorzystania z pomocy oferowanej przez Fundację.

Decyzja i co dalej?

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Beneficjent zostanie poinformowany o tym fakcie poprzez system TergOnline. W ciągu maksymalnie 2 tygodni otrzyma listownie oryginały dokumentów. Należy je niezwłocznie uzupełnić (dane, nr konta, podpis) i odesłać ich skan na adres fundacja@fundacjawlaczsie.pl. Oryginały proszę przesłać pocztą polską na adres fundacji lub skorzystać w możliwości wysyłki pocztą wewnętrzną (dot. pracowników Media Expert).