Dokumenty do pobrania

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Regulaminem Fundacji.

Najważniejsze informacje:

  • Wniosek rozliczany jest jednorazowo lub w transzach nie mniejszych niż 1000 zł
  • Wniosek o pomoc finansową lub rzeczową można składać raz w danym roku kalendarzowym i nie więcej niż trzykrotnie w całym okresie zatrudnienia
  • Obieg dokumentacji wnioskowej odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną (na każdym etapie procedowania)
  • Beneficjentami pomocy finansowej mogą być pracownicy/pracowniczki TERG S.A. i Spółek Grupy Mediaexpert, ich współmałżonkowie i dzieci oraz podmioty zewnętrzne, tj. placówki medyczne, Domy Dziecka, piecze zastępcze.