Dokumenty do pobrania

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Regulaminem Fundacji. Najważniejsze zmiany:

  • do składanego wniosku, należy dołączyć formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1
  • do rozliczenia wniosku, należy dołączyć zestawienie kosztów – załącznik nr 2
  • Wniosek rozliczany jest jednorazowo
  • obieg dokumentacji wnioskowej odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną (na każdym etapie procedowania)
  • Beneficjentami pomocy finansowej mogą być pracownicy/pracowniczki TERG S.A. i Spółek Grupy Mediaexpert, ich współmałżonkowie i dzieci oraz podmioty zewnętrzne, tj. placówki medyczne, Domy Dziecka, piecze zastępcze.

Poniżej znajdziesz instrukcję składania wniosku oraz rozliczenia dofinansowania